Kraniosakrálna terapia s celostným prístupom

Dych života 

DOPRAJTE SI ČAS PRE SEBA A OBJAVTE SPOLU S NAMI VRODENÚ LIEČIVÚ MÚDROSŤ TELA

|

Čo je celostný prístup?

MGR. ZUZANA LUKÁČOVÁ

Ak sa aj pozeráme na detail, malo by to byť vždy v kontexte celku. Koncept celostného prístupu v kraniosakrálnej terapii vznikal v priebehu mojej praxe, kedy som postupne porozumela, že odbornosť a skúsenosť v jednotlivých technikách a smeroch mi dáva možnosť jedinečných a efektívnych kombinácii. Tie je možné vytvárať "na mieru” každému klientovi, podľa jeho individuálnych potrieb a špecifík. Všimla som si, najmä pri na telo orientovaných prístupoch, že je veľmi dôležité súbežne pracovať s klientom na uvedomovaní a pochopení jednotlivých procesov, aby tak došlo ku komplexnej integrácii uvoľnenia a zmien vnútorných postojov. Niekedy potrebujeme viac rozprávať, inokedy zasa počúvať, či nechať prehovoriť svoje telo. V prístupe ku klientovi je pre mňa tiež dôležité mapovanie životného príbehu, rodinnej anamnézy a aktuálnej životnej situácie.

hands-ge5865f25d_1920

Kraniosakrálna terapia s celostným prístupom je spoločná sloboda, ktorú si dávame s klientom v objavovaní cesty k sebe. Spôsob práce kombinujeme po spoločnej dohode, za dôležité tiež považujem výuku vhodných selfcare techník, ktoré klient môže robiť aj sám u seba doma. Pozrieť sa spolu môžeme na súvislosti v konkrétnych (pre klienta aktuálne živých) témach.

Cieľom terapie môže byť lepšie porozumenie sebe či práca so vzťahom k sebe a k svojmu okoliu. Často klienti prinášajú témy rôznych traumatických skúseností, potrebujú regulovať úzkosť, naučiť sa efektívne zvládať stres, či porozumieť rôznym psychosomatickým súvislostiam.

unsplash-image

Čo je kraniosakrálna terapia?

V membránovom systéme mozgových a miechových blán od lebky cez chrbticu až ku krížovej kosti v pravidelnom rytme pulzuje mozgovomiechová tekutina. Táto pulzácia sa označuje aj ako dych života – vrodený riadiaci princíp v jadre všetkých životných procesov – vrodená liečivá múdrosť tela. Ide o celkom odlišný rytmus, nezávislý od dýchacieho a srdcového rytmu.

Rád by som to vyskúšal prvýkrát. 

Ako to prebieha?

1. Ako sa pripraviť?

1. Ako sa pripraviť?

1. Ako sa pripraviť?

1. Ako sa pripraviť?

1. Ako sa pripraviť?

KTORÉ VECI JE POTREBNÉ POZNAŤ PRED NÁVŠTEVOU
head-massage-gb6176d689_1920-1

Prvému ošetreniu predchádza vstupná konzultácia o zdravotnom stave a životných okolnostiach, ktoré môžu mať nepriaznivý vplyv na život klienta. Po skončení ošetrenia terapeut preberie s klientom ďalšie odporúčania, ktoré by mohli pomôcť zlepšiť jeho stav.

Pohodlne sa oblečte. Je dôležité, aby ste cítili voľnosť v pohybe. Pred prácou cez telo je dobré dať si dolu opasok, šperky, hodinky a odložiť akékoľvek elektronické zariadenia, ktoré by vás mohli vyrušovať. Keďže terapeut veľa pracuje aj cez chodidlá, odporúčame pre váš komfort priniesť si jedny čisté ponožky.

Pred stretnutím nekonzumujte alkohol a vyhnite sa mu aj v deň po ošetrení. Myslite na svoj pitný režim a po kraniosakrálnej terapii si už neplánujte výkonové aktivity. Pri hlbšom uvoľnení môže prísť k subjektívnym pocitom chladu, preto odporúčame zahriať sa potom zvnútra (čaj, teplá polievka), aj zvonku (zoberte si sveter navyše).

Nezabudnite svojho terapeuta informovať o všetkých akútnych okolnostiach, ktoré môžu mať vplyv na použité techniky (subjektívne aktuálne ťažkosti, užívanie liekov, menštruačný cyklus, tehotenstvo…). Ak pred ošetrením pociťujete akútne príznaky akéhokoľvek ochorenia, konzultujte vopred svoju návštevu u nás odoslaním správy na adresu: potrebujem@casnaseba.sk

Upozornenie: Kraniosakrálna terapia nie je náhradou za lekárske vyšetrenie, diagnostiku a akúkoľvek odbornú lekársku starostlivosť. Jej cieľom je dosiahnutie komplexného uvoľnenia zvolením vhodných techník, preto svojho terapeuta nezabudnite informovať o svojom zdravotnom stave a chronických ťažkostiach. Akútne zhoršenie Vášho stavu bezprostredne po terapii teda nie je jej dôsledkom.

terapia-dospeli-banska-stiavnica

2. Kraniosakrálny systém

Kraniosakrálny systém máme v tele úplne všetci. Tvorí ho trojvrstvový membránový systém, v ktorom neprestajne prúdi mozgovomiechová tekutina. Tvorbu tekutiny riadia mozgové komory. Mozgovomiechová tekutina vyživuje a detoxikuje nervovú sústavu. K vytekaniu tejto tekutiny, zvanej aj likvor, nemôže dôjsť vďaka nepriepustnej tvrdej blane mozgovej. Táto blana je akousi vnútornou výstelkou lebky, pripája sa k lebečným kostiam, k stavcom krčnej chrbtice, ku krížovej kosti ako aj ku všetkým malým otvorom v lebke a v stavcoch, ktorými vedú nervy do celého tela. Kraniosakrálny systém teda úzko súvisí s celou nervovou sústavou a pokiaľ funguje nedostatočne, zhoršuje sa prenos nervových impulzov v tele a tým aj jednotlivé telesné funkcie.

Mozgovomiechová tekutina pulzuje pod tvrdou blanou mozgovou v pravidelnom rytme. Deje sa tak asi šesť až dvanásťkrát za minútu. Ukázalo sa, že všetky kosti, vrátane kostí lebky, sa musia prispôsobovať zmenám tlaku tejto tekutiny počas pulzácie. Takže William G. Sutherland sa nemýlil – celá lebka sa rytmicky zmenšuje a zväčšuje. Dnes sa už vie, že to spôsobuje príliv a odliv mozgovomiechovej tekutiny. Kraniosakrálny terapeut dokáže tento rytmus cítiť aj v iných častiach tela, nielen na hlave.

Kraniosakrálny rytmus je zaujímavý aj tým, že počas embryonálneho vývoja človeka sa objavuje ako prvý a po zástave srdcového a dýchacieho rytmu zaniká ako posledný niekoľko minút po smrti.

3. Pre koho je terapia vhodná

3. Pre koho je terapia vhodná?

Ide o veľmi bezpečnú metódu, ktorú môžu podstúpiť ľudia všetkých vekových kategórií od novorodencov cez deti, dospelých po seniorov, tehotné ženy či zdravotne hendikepovaných ľudí. Terapiu možno využiť u chronických stavov, ako aj v prípade akútnych ťažkostí. Môže sa kombinovať s inými druhmi liečebných terapií.
Terapeut vyberá jednotlivé techniky vždy vzhľadom na aktuálny zdravotný stav klienta.

Pracujem s deťmi a s dospelými, často tiež v kontexte dôležitých vzťahov (rodina, partneri). Pri špecifických témach prizývam k spolupráci, po dohode s klientom, dôležitých odborníkov.
Pri práci s deťmi - prvému spoločnému stretnutiu s dieťaťom predchádza 30-minútové online alebo osobné stretnutie s obidvoma rodičmi, kde si preberieme témy a východiská pre spoločnú prácu. Keďže dieťa je súčasťou rodinného systému, dohodneme sa aj na miere a forme zapojenia rodičov do procesu.

Nemajte obavy, na prvom stretnutí spoločne mapujeme - nielen tému, s ktorou prichádzate a predstavy, ktoré o našej spoločnej práci a cieľoch stretnutí máte, ale aj možnosti vytvárania nášho vzťahu, ktorý je dôležitým predpokladom pre ďalšiu spoločnú prácu. Hovoríme o možnostiach techník, ktoré by boli pre našu spoluprácu vhodné, prípadné ďalšie intervencie a spolupráce. Po vzájomnej dohode potom nastavujeme frekvenciu a formu ďalších stretnutí.

celostne-konzultacie-deti-cas-na-seba
shubham-dhage-mNYrP93tyL8-unsplash

4. Ako prebieha práca cez telo

4. Ako to prebieha?

Klient leží oblečený na masážnom stole prevažne na chrbte. Ošetrenie samotné spočíva v jemných dotykoch, ktorými sa pôsobí na kosti lebky, hrudnej, brušnej a panvovej oblasti a na tie telesné štruktúry, ktorých napätie ovplyvňuje stav kraniosakrálneho systému.
Terapeut skúma pohyb jednotlivých častí kraniosakrálneho systému jemným dotykom. Vďaka tomu dokáže v systéme odhaliť obmedzenia, ktoré bránia zdravým a prirodzeným funkciám organizmu, a veľmi jemne dáva podnet na korekciu systému. Môže odhaliť aj miesta zapuzdrenej energie v tkanivách, kde sú uložené spomienky a mentálne programy, spôsobené psychickým stresom a traumami. Ak sa táto energia uvoľní, úľava nastane na emocionálnej aj fyzickej úrovni.

Upozornenie: Kraniosakrálna terapia nie je náhradou za lekárske vyšetrenie, diagnostiku a akúkoľvek odbornú lekársku starostlivosť. Jej cieľom je dosiahnutie komplexného uvoľnenia zvolením vhodných techník, preto svojho terapeuta nezabudnite informovať o svojom zdravotnom stave a chronických ťažkostiach. Akútne zhoršenie Vášho stavu bezprostredne po terapii teda nie je jej dôsledkom.

Radi s vami ostaneme v spojení

PRIHLÁSTE SA NA ODBER NOVINIEK
A INŠPIRUJTE SA
Žiadosťou o odber newslettera ste vyjadrili svoj súhlas so zasielaním obchodných ponúk. Poskytnuté osobné údaje (meno a e-mailovú adresu) využívame výhradne na zaslanie elektronického newsletteru s informáciami o našich službách, akciách, ako aj o novinkách v našej ponuke. Z odoberania služby newsletter sa môžete kedykoľvek odhlásiť tak, že svoj súhlas s odoberaním zrušíte prostredníctvom odkazu umiestneného v pätičke každého e-mailu. Viac na stránke Ochrana súkromia
ČAS NA SEBA
NÁM. SV. TROJICE 22

 

BANSKÁ ŠTIAVNICA
© iné s.r.o. 2024
cas-na-seba-white