KOUČING

 PORADENSTVO

„Nie je možné zastaviť zmenu, ale je možné vybrať si aký druh zmeny v našom živote chceme.“

TULKU LOBSANG RINPOČHE

PhDr. Zuzana Balážová

PhDr. Zuzana Balážová

PhDr. Zuzana Balážová

PhDr. Zuzana Balážová

zuzana-balazova-kouc

Láskavý koučing je rozvojová metóda vhodná pre ľudí, ktorí chcú naplniť svoju víziu alebo naopak, zbaviť sa určitého problému. Kouč vytvára bezpečné prostredie naplnené dôverou, ktoré podporuje otvorenosť klienta k sebe samému, kreatívne uvažovanie a hľadanie riešení.

V tomto procese klient nedostáva žiadne rady od kouča, všetky uvedomenia prichádzajú vďaka zvedavým otázkam a skúmaniu odpovedí na tieto otázky. Základnou úlohou koučingu je doviesť klienta k cieľu a objaviť jeho vlastný potenciál.

Láskavý koučing je rozvojová metóda vhodná pre ľudí, ktorí chcú naplniť svoju víziu alebo naopak, zbaviť sa určitého problému. Kouč vytvára bezpečné prostredie naplnené dôverou, ktoré podporuje otvorenosť klienta k sebe samému, kreatívne uvažovanie a hľadanie riešení.

V tomto procese klient nedostáva žiadne rady od kouča, všetky uvedomenia prichádzajú vďaka zvedavým otázkam a skúmaniu odpovedí na tieto otázky. Základnou úlohou koučingu je doviesť klienta k cieľu a objaviť jeho vlastný potenciál.

Láskavý koučing je rozvojová metóda vhodná pre ľudí, ktorí chcú naplniť svoju víziu alebo naopak, zbaviť sa určitého problému. Kouč vytvára bezpečné prostredie naplnené dôverou, ktoré podporuje otvorenosť klienta k sebe samému, kreatívne uvažovanie a hľadanie riešení.

V tomto procese klient nedostáva žiadne rady od kouča, všetky uvedomenia prichádzajú vďaka zvedavým otázkam a skúmaniu odpovedí na tieto otázky. Základnou úlohou koučingu je doviesť klienta k cieľu a objaviť jeho vlastný potenciál.

Láskavý koučing je rozvojová metóda vhodná pre ľudí, ktorí chcú naplniť svoju víziu alebo naopak, zbaviť sa určitého problému. Kouč vytvára bezpečné prostredie naplnené dôverou, ktoré podporuje otvorenosť klienta k sebe samému, kreatívne uvažovanie a hľadanie riešení.

V tomto procese klient nedostáva žiadne rady od kouča, všetky uvedomenia prichádzajú vďaka zvedavým otázkam a skúmaniu odpovedí na tieto otázky. Základnou úlohou koučingu je doviesť klienta k cieľu a objaviť jeho vlastný potenciál.

Láskavý koučing je rozvojová metóda vhodná pre ľudí, ktorí chcú naplniť svoju víziu alebo naopak, zbaviť sa určitého problému. Kouč vytvára bezpečné prostredie naplnené dôverou, ktoré podporuje otvorenosť klienta k sebe samému, kreatívne uvažovanie a hľadanie riešení.

V tomto procese klient nedostáva žiadne rady od kouča, všetky uvedomenia prichádzajú vďaka zvedavým otázkam a skúmaniu odpovedí na tieto otázky. Základnou úlohou koučingu je doviesť klienta k cieľu a objaviť jeho vlastný potenciál.