KOUČING ✶ PORADENSTVO

„Kamkoľvek zameriate svoju myseľ, tam bude nasledovať aj energia. 

Tulku Lobsang Rinpočhe

|

PhDr. Zuzana Balážová

KOUČKA

Mojou srdcovou záležitosťou, o ktoré sa neustále opieram, sa stali súcit, sebasúcit a láskavosť. Ich rozvíjanie je kľúčom k tomu, ako sa život každého z nás môže stať jednoduchší, spokojnejší a šťastnejší. Aj preto sa služba, ktorú ponúkam, nazýva Láskavý koučing. 

zuzana-balazova.kouc_

Od roku 2013 som sa začala intenzívne vzdelávať v oblasti koučingu, v ktorom som objavila obrovský potenciál. Efektivita tejto metódy ma neustále fascinuje.

V roku 2014 som absolvovala program Business Coaching (biznis koučing) v Business Coaching College, vzdelávanie akreditované ICF (Medzinárodnou koučovacou federáciou), ktorý som v roku 2020 rozšírila o Group and Team Coaching (skupinový a tímový koučing). Som aktívnou členkou SAKo (Slovenskej asociácie koučov).

Rovnako v roku 2020 som začala so štúdiom na Akadémii tibetských náuk v Nových Zámkoch, kde pokračujem dodnes. Hlboká tibetská psychológia mi otvorila dvere k pochopeniu mysle a rôznych vonkajších javov. Väčšina  súčasných smerov v západnej psychológii len potvrdzuje to, čo táto tradičná východná filozofia učí už stovky rokov. 

Mojou srdcovou záležitosťou, o ktoré sa neustále opieram, sa stali súcit, sebasúcit a láskavosť. Ich rozvíjanie je kľúčom k tomu, ako sa život každého z nás môže stať jednoduchší, spokojnejší a šťastnejší. Aj preto sa služba, ktorú ponúkam, nazýva Láskavý koučing. 

Od roku 2013 som sa začala intenzívne vzdelávať v oblasti koučingu, v ktorom som objavila obrovský potenciál. Efektivita tejto metódy ma neustále fascinuje.

V roku 2014 som absolvovala program Business Coaching (biznis koučing) v Business Coaching College, vzdelávanie akreditované ICF (Medzinárodnou koučovacou federáciou), ktorý som v roku 2020 rozšírila o Group and Team Coaching (skupinový a tímový koučing). Som aktívnou členkou SAKo (Slovenskej asociácie koučov).

Rovnako v roku 2020 som začala so štúdiom na Akadémii tibetských náuk v Nových Zámkoch, kde pokračujem dodnes. Hlboká tibetská psychológia mi otvorila dvere k pochopeniu mysle a rôznych vonkajších javov. Väčšina  súčasných smerov v západnej psychológii len potvrdzuje to, čo táto tradičná východná filozofia učí už stovky rokov. 

Od roku 2013 som sa začala intenzívne vzdelávať v oblasti koučingu, v ktorom som objavila obrovský potenciál. Efektivita tejto metódy ma neustále fascinuje.

V roku 2014 som absolvovala program Business Coaching (biznis koučing) v Business Coaching College, vzdelávanie akreditované ICF (Medzinárodnou koučovacou federáciou), ktorý som v roku 2020 rozšírila o Group and Team Coaching (skupinový a tímový koučing). Som aktívnou členkou SAKo (Slovenskej asociácie koučov).

Od roku 2013 som sa začala intenzívne vzdelávať v oblasti koučingu, v ktorom som objavila obrovský potenciál. Efektivita tejto metódy ma neustále fascinuje.

V roku 2014 som absolvovala program Business Coaching (biznis koučing) v Business Coaching College, vzdelávanie akreditované ICF (Medzinárodnou koučovacou federáciou), ktorý som v roku 2020 rozšírila o Group and Team Coaching (skupinový a tímový koučing). Som aktívnou členkou SAKo (Slovenskej asociácie koučov).

Rovnako v roku 2020 som začala so štúdiom na Akadémii tibetských náuk v Nových Zámkoch, kde pokračujem dodnes. Hlboká tibetská psychológia mi otvorila dvere k pochopeniu mysle a rôznych vonkajších javov. Väčšina  súčasných smerov v západnej psychológii len potvrdzuje to, čo táto tradičná východná filozofia učí už stovky rokov. 

Mojou srdcovou záležitosťou, o ktoré sa neustále opieram, sa stali súcit, sebasúcit a láskavosť. Ich rozvíjanie je kľúčom k tomu, ako sa život každého z nás môže stať jednoduchší, spokojnejší a šťastnejší. Aj preto sa služba, ktorú ponúkam, nazýva Láskavý koučing. 

Od roku 2013 som sa začala intenzívne vzdelávať v oblasti koučingu, v ktorom som objavila obrovský potenciál. Efektivita tejto metódy ma neustále fascinuje.

V roku 2014 som absolvovala program Business Coaching (biznis koučing) v Business Coaching College, vzdelávanie akreditované ICF (Medzinárodnou koučovacou federáciou), ktorý som v roku 2020 rozšírila o Group and Team Coaching (skupinový a tímový koučing). Som aktívnou členkou SAKo (Slovenskej asociácie koučov).

Rovnako v roku 2020 som začala so štúdiom na Akadémii tibetských náuk v Nových Zámkoch, kde pokračujem dodnes. Hlboká tibetská psychológia mi otvorila dvere k pochopeniu mysle a rôznych vonkajších javov. Väčšina  súčasných smerov v západnej psychológii len potvrdzuje to, čo táto tradičná východná filozofia učí už stovky rokov. 

Mojou srdcovou záležitosťou, o ktoré sa neustále opieram, sa stali súcit, sebasúcit a láskavosť. Ich rozvíjanie je kľúčom k tomu, ako sa život každého z nás môže stať jednoduchší, spokojnejší a šťastnejší. Aj preto sa služba, ktorú ponúkam, nazýva Láskavý koučing. 

V mojej práci sa spolu s klientami sústredím na to, aby sme v bezpečnom a láskavom prostredí prijatia preskúmali ich vnútorné zdroje a pracujeme spoločne na objavovaní potenciálu a schopností. Výstupom úspešnej spolupráce je jasné definovanie cieľa alebo riešenia problému a zvedomenie krokov potrebných k jeho dosiahnutiu. Tento proces otvára dvere k hlbšiemu sebapoznaniu, posilneniu sebavedomia, prebudeniu vnútornej sily, motivácie a energie konať. A samozrejme aj k pocitu spokojnosti so sebou samým.

Koučing je rozvojová metóda zameraná na cieľ a želaný stav, nie na hľadanie príčin problémov, ako je to v terapii. V tomto procese kouč neposkytuje rady (na rozdiel od mentora), ale vedie klienta k objaveniu vlastných odpovedí.