PREVENCIA ✶ PODPORA ZDRAVIA

„Nahliadnite hlboko do prírody a potom všetkému lepšie porozumiete. 

Albert Einstein

|

Ing. Katarína Kostková

PODPORA ZDRAVIA

Dôraz kladiem na prevenciu a budovanie zdravej imunity. Premýšľame s klientmi ako zmeniť ich dnešný - nie úplne vhodný - zdravotný návyk pri riešení prevencie a aj pri riešení ich následného zdravotného problému. Poďme si spoločne skvalitniť zdravie a tým svoj život.

katarina-kostkova-cas-na-seba-1

Moja pracovná cesta začala pred vyše dvadsiatimi rokmi, keď som sa rozhodla študovať financie a finančný manažment. Financie a reality ma sprevádzali celé tie roky až donedávna v rôznych podobách. Mala som možnosť pracovať na viacerých pozíciách v banke, ale aj na vrcholových manažérskych pozíciách v súkromnej sfére.
Hlava ma živila celý môj pracovný život. Mojou výsadou bolo rýchle a logické riešenie často naozaj ťažkých problémov. Milovala som, že som dokázala vyhodnocovať, kombinovať a riešiť náročné situácie, no stále to po čase akosi nebolo ono.
Popri práci bol mojím relaxom pobyt v prírode. Vracala som sa tam v čase do detstva, ktoré som strávila v lese spolu s mojím starkým - horárom a otcom - poľovníkom. Vždy ma to tam ťahalo a cítila som sa tam v bezpečí.
Neskôr v dospelosti boli bylinky mojou pomocnou rukou pri liečení prechladnutí a kašľov prevažne mojich detí. Podbeľ, baza, mäta či šalvia boli súčasťou našej domácnosti v podstate stále a po rokoch ma priviedli k myšlienke dozvedieť sa viac, ísť viac do hĺbky a učiť sa prakticky od niekoho skúseného. Prehlbovala som svoje znalosti o bylinkách a fungovaní prírody na osobných aj online kurzoch, vzdelávam sa dodnes a intenzívne sa učím od skúsenej bylinkárky.
Keďže som vo vzdelávaní a riešení problémov precízna a téma prírodného spôsobu riešenia zdravotných problémov ma úplne pohltila, venujem jej 100% svojho času - vzdelávam sa tiež v oblasti Biominerálnych solí, Bachových kvetových esencií a homeopatie. Čo mi umožňuje nastaviť klientom zdravotnú podporu komplexne, no stále prírodne.

Moja pracovná cesta začala pred vyše dvadsiatimi rokmi, keď som sa rozhodla študovať financie a finančný manažment. Financie a reality ma sprevádzali celé tie roky až donedávna v rôznych podobách. Mala som možnosť pracovať na viacerých pozíciách v banke, ale aj na vrcholových manažérskych pozíciách v súkromnej sfére.
Hlava ma živila celý môj pracovný život. Mojou výsadou bolo rýchle a logické riešenie často naozaj ťažkých problémov. Milovala som, že som dokázala vyhodnocovať, kombinovať a riešiť náročné situácie, no stále to po čase akosi nebolo ono.
Popri práci bol mojím relaxom pobyt v prírode. Vracala som sa tam v čase do detstva, ktoré som strávila v lese spolu s mojím starkým - horárom a otcom - poľovníkom. Vždy ma to tam ťahalo a cítila som sa tam v bezpečí.
Neskôr v dospelosti boli bylinky mojou pomocnou rukou pri liečení prechladnutí a kašľov prevažne mojich detí. Podbeľ, baza, mäta či šalvia boli súčasťou našej domácnosti v podstate stále a po rokoch ma priviedli k myšlienke dozvedieť sa viac, ísť viac do hĺbky a učiť sa prakticky od niekoho skúseného. Prehlbovala som svoje znalosti o bylinkách a fungovaní prírody na osobných aj online kurzoch, vzdelávam sa dodnes a intenzívne sa učím od skúsenej bylinkárky.
Keďže som vo vzdelávaní a riešení problémov precízna a téma prírodného spôsobu riešenia zdravotných problémov ma úplne pohltila, venujem jej 100% svojho času - vzdelávam sa tiež v oblasti Biominerálnych solí, Bachových kvetových esencií a homeopatie. Čo mi umožňuje nastaviť klientom zdravotnú podporu komplexne, no stále prírodne.

Moja pracovná cesta začala pred vyše dvadsiatimi rokmi, keď som sa rozhodla študovať financie a finančný manažment. Financie a reality ma sprevádzali celé tie roky až donedávna v rôznych podobách. Mala som možnosť pracovať na viacerých pozíciách v banke, ale aj na vrcholových manažérskych pozíciách v súkromnej sfére.
Hlava ma živila celý môj pracovný život. Mojou výsadou bolo rýchle a logické riešenie často naozaj ťažkých problémov. Milovala som, že som dokázala vyhodnocovať, kombinovať a riešiť náročné situácie, no stále to po čase akosi nebolo ono.
Popri práci bol mojím relaxom pobyt v prírode. Vracala som sa tam v čase do detstva, ktoré som strávila v lese spolu s mojím starkým - horárom a otcom - poľovníkom. Vždy ma to tam ťahalo a cítila som sa tam v bezpečí.
Neskôr v dospelosti boli bylinky mojou pomocnou rukou pri liečení prechladnutí a kašľov prevažne mojich detí. Podbeľ, baza, mäta či šalvia boli súčasťou našej domácnosti v podstate stále a po rokoch ma priviedli k myšlienke dozvedieť sa viac, ísť viac do hĺbky a učiť sa prakticky od niekoho skúseného. Prehlbovala som svoje znalosti o bylinkách a fungovaní prírody na osobných aj online kurzoch, vzdelávam sa dodnes a intenzívne sa učím od skúsenej bylinkárky.
Keďže som vo vzdelávaní a riešení problémov precízna a téma prírodného spôsobu riešenia zdravotných problémov ma úplne pohltila, venujem jej 100% svojho času - vzdelávam sa tiež v oblasti Biominerálnych solí, Bachových kvetových esencií a homeopatie. Čo mi umožňuje nastaviť klientom zdravotnú podporu komplexne, no stále prírodne.

Moja pracovná cesta začala pred vyše dvadsiatimi rokmi, keď som sa rozhodla študovať financie a finančný manažment. Financie a reality ma sprevádzali celé tie roky až donedávna v rôznych podobách. Mala som možnosť pracovať na viacerých pozíciách v banke, ale aj na vrcholových manažérskych pozíciách v súkromnej sfére.
Hlava ma živila celý môj pracovný život. Mojou výsadou bolo rýchle a logické riešenie často naozaj ťažkých problémov. Milovala som, že som dokázala vyhodnocovať, kombinovať a riešiť náročné situácie, no stále to po čase akosi nebolo ono.
Popri práci bol mojím relaxom pobyt v prírode. Vracala som sa tam v čase do detstva, ktoré som strávila v lese spolu s mojím starkým - horárom a otcom - poľovníkom. Vždy ma to tam ťahalo a cítila som sa tam v bezpečí.
Neskôr v dospelosti boli bylinky mojou pomocnou rukou pri liečení prechladnutí a kašľov prevažne mojich detí. Podbeľ, baza, mäta či šalvia boli súčasťou našej domácnosti v podstate stále a po rokoch ma priviedli k myšlienke dozvedieť sa viac, ísť viac do hĺbky a učiť sa prakticky od niekoho skúseného. Prehlbovala som svoje znalosti o bylinkách a fungovaní prírody na osobných aj online kurzoch, vzdelávam sa dodnes a intenzívne sa učím od skúsenej bylinkárky.
Keďže som vo vzdelávaní a riešení problémov precízna a téma prírodného spôsobu riešenia zdravotných problémov ma úplne pohltila, venujem jej 100% svojho času - vzdelávam sa tiež v oblasti Biominerálnych solí, Bachových kvetových esencií a homeopatie. Čo mi umožňuje nastaviť klientom zdravotnú podporu komplexne, no stále prírodne.

Moja pracovná cesta začala pred vyše dvadsiatimi rokmi, keď som sa rozhodla študovať financie a finančný manažment. Financie a reality ma sprevádzali celé tie roky až donedávna v rôznych podobách. Mala som možnosť pracovať na viacerých pozíciách v banke, ale aj na vrcholových manažérskych pozíciách v súkromnej sfére.
Hlava ma živila celý môj pracovný život. Mojou výsadou bolo rýchle a logické riešenie často naozaj ťažkých problémov. Milovala som, že som dokázala vyhodnocovať, kombinovať a riešiť náročné situácie, no stále to po čase akosi nebolo ono.
Popri práci bol mojím relaxom pobyt v prírode. Vracala som sa tam v čase do detstva, ktoré som strávila v lese spolu s mojím starkým - horárom a otcom - poľovníkom. Vždy ma to tam ťahalo a cítila som sa tam v bezpečí.
Neskôr v dospelosti boli bylinky mojou pomocnou rukou pri liečení prechladnutí a kašľov prevažne mojich detí. Podbeľ, baza, mäta či šalvia boli súčasťou našej domácnosti v podstate stále a po rokoch ma priviedli k myšlienke dozvedieť sa viac, ísť viac do hĺbky a učiť sa prakticky od niekoho skúseného. Prehlbovala som svoje znalosti o bylinkách a fungovaní prírody na osobných aj online kurzoch, vzdelávam sa dodnes a intenzívne sa učím od skúsenej bylinkárky.
Keďže som vo vzdelávaní a riešení problémov precízna a téma prírodného spôsobu riešenia zdravotných problémov ma úplne pohltila, venujem jej 100% svojho času - vzdelávam sa tiež v oblasti Biominerálnych solí, Bachových kvetových esencií a homeopatie. Čo mi umožňuje nastaviť klientom zdravotnú podporu komplexne, no stále prírodne.

 Všetko toto ma priviedlo k presvedčeniu, že je oveľa prospešnejšie investovať môj čas a energiu do práce, kde sa mi darí zúročiť kombinatorické a logické myslenie, a tým pomáhať klientom vyriešiť drobné, ale aj zásadné zdravotné deficity, ktoré ich často trápia roky.
Čas na konzultácií a potom aj po nej venujem hlavne celkovému zhodnoteniu možných príčin a vplyvov na stav klienta, s prihliadnutím na jeho aktuálnu životnú situáciu. Cieľom je odhalenie príčiny ochorenia a návrh na jej elimináciu.

Rovnaký dôraz vo svojej práci kladiem na prevenciu a budovanie zdravej imunity. Premýšľame s klientmi ako zmeniť ich dnešný - nie úplne vhodný - zdravotný návyk pri riešení prevencie a aj pri riešení ich následného zdravotného problému. Spoločne s klientom objavujeme vhodné nastavenia pre neho a jeho domácnosť skôr, než sa zdravotné problémy začnú spájať s bolesťou, či s nejakým väčším obmedzením.

ČAS NA SEBA
NÁM. SV. TROJICE 22

 

BANSKÁ ŠTIAVNICA
© iné s.r.o. 2024
cas-na-seba-white