TERAPIE ✶ PSYCHOLOGICKÉ SLUŽBY

„Človek vníma len taký svet, ktorý v sebe nosí. 

Antoine de Saint-Exupéry

|

Mgr. Lucia Balážová

PSYCHOLOGIČKA | TERAPEUTKA

Mojou srdcovkou je tvorba relaxácií a vizualizácií na mieru pre každého klienta. 

lucia-balazova-1

Som vyštudovaná školská psychologička a terapeutka. Vo svojej práci sa zameriavam na deti a dospelých, ktorí majú oslabené čiastkové funkcie mozgu (pozornosť, pamäť, kognitívna flexibilita, senzomotorické spracovanie podnetov a pod.) Ale zároveň na ľudí, ktorí potrebujú rozumieť viac samým sebe, svojmu telu a prežívaniu a svojim potrebám v oblasti neuromotoriky a neurosenzoriky a tým aj svojim emóciám a sociálnemu životu.

Terapie, ktoré ponúkam sú EEG biofeedback, tréning bilaterálnej a senzorickej integrácie.
Taktiež pomáham detským klientom spracovať svoje prežívanie v špeciálnej herničke prispôsobenej na terapiu hrou podľa nedirektívneho prístupu, ale aj podľa princípov pravohemisferálnej hry.

Každému klientovi nastavím terapie na mieru, podľa jeho potrieb a požiadaviek. Predchádza tomu diagnostický proces v rozsahu, ktorý je potrebný a následne spísanie kontraktu.
Vo svojej práci pracujem v zmysle systemického modelu rodinných systémov Virginie Satirovej s prienikom na teórie vzťahovej väzby.

Som vyštudovaná školská psychologička a terapeutka. Vo svojej práci sa zameriavam na deti a dospelých, ktorí majú oslabené čiastkové funkcie mozgu (pozornosť, pamäť, kognitívna flexibilita, senzomotorické spracovanie podnetov a pod.) Ale zároveň na ľudí, ktorí potrebujú rozumieť viac samým sebe, svojmu telu a prežívaniu a svojim potrebám v oblasti neuromotoriky a neurosenzoriky a tým aj svojim emóciám a sociálnemu životu.

Terapie, ktoré ponúkam sú EEG biofeedback, tréning bilaterálnej a senzorickej integrácie.
Taktiež pomáham detským klientom spracovať svoje prežívanie v špeciálnej herničke prispôsobenej na terapiu hrou podľa nedirektívneho prístupu, ale aj podľa princípov pravohemisferálnej hry.

Každému klientovi nastavím terapie na mieru, podľa jeho potrieb a požiadaviek. Predchádza tomu diagnostický proces v rozsahu, ktorý je potrebný a následne spísanie kontraktu.
Vo svojej práci pracujem v zmysle systemického modelu rodinných systémov Virginie Satirovej s prienikom na teórie vzťahovej väzby.
Mojou srdcovkou je tvorba relaxácií a vizualizácií na mieru pre každého klienta.

Som vyštudovaná školská psychologička a terapeutka. Vo svojej práci sa zameriavam na deti a dospelých, ktorí majú oslabené čiastkové funkcie mozgu (pozornosť, pamäť, kognitívna flexibilita, senzomotorické spracovanie podnetov a pod.) Ale zároveň na ľudí, ktorí potrebujú rozumieť viac samým sebe, svojmu telu a prežívaniu a svojim potrebám v oblasti neuromotoriky a neurosenzoriky a tým aj svojim emóciám a sociálnemu životu.

Terapie, ktoré ponúkam sú EEG biofeedback, tréning bilaterálnej a senzorickej integrácie.
Taktiež pomáham detským klientom spracovať svoje prežívanie v špeciálnej herničke prispôsobenej na terapiu hrou podľa nedirektívneho prístupu, ale aj podľa princípov pravohemisferálnej hry.

Každému klientovi nastavím terapie na mieru, podľa jeho potrieb a požiadaviek. Predchádza tomu diagnostický proces v rozsahu, ktorý je potrebný a následne spísanie kontraktu.
Vo svojej práci pracujem v zmysle systemického modelu rodinných systémov Virginie Satirovej s prienikom na teórie vzťahovej väzby.
Mojou srdcovkou je tvorba relaxácií a vizualizácií na mieru pre každého klienta.

Som vyštudovaná školská psychologička a terapeutka. Vo svojej práci sa zameriavam na deti a dospelých, ktorí majú oslabené čiastkové funkcie mozgu (pozornosť, pamäť, kognitívna flexibilita, senzomotorické spracovanie podnetov a pod.) Ale zároveň na ľudí, ktorí potrebujú rozumieť viac samým sebe, svojmu telu a prežívaniu a svojim potrebám v oblasti neuromotoriky a neurosenzoriky a tým aj svojim emóciám a sociálnemu životu.

Terapie, ktoré ponúkam sú EEG biofeedback, tréning bilaterálnej a senzorickej integrácie.
Taktiež pomáham detským klientom spracovať svoje prežívanie v špeciálnej herničke prispôsobenej na terapiu hrou podľa nedirektívneho prístupu, ale aj podľa princípov pravohemisferálnej hry.

Každému klientovi nastavím terapie na mieru, podľa jeho potrieb a požiadaviek. Predchádza tomu diagnostický proces v rozsahu, ktorý je potrebný a následne spísanie kontraktu.
Vo svojej práci pracujem v zmysle systemického modelu rodinných systémov Virginie Satirovej s prienikom na teórie vzťahovej väzby.
Mojou srdcovkou je tvorba relaxácií a vizualizácií na mieru pre každého klienta.

Som vyštudovaná školská psychologička a terapeutka. Vo svojej práci sa zameriavam na deti a dospelých, ktorí majú oslabené čiastkové funkcie mozgu (pozornosť, pamäť, kognitívna flexibilita, senzomotorické spracovanie podnetov a pod.) Ale zároveň na ľudí, ktorí potrebujú rozumieť viac samým sebe, svojmu telu a prežívaniu a svojim potrebám v oblasti neuromotoriky a neurosenzoriky a tým aj svojim emóciám a sociálnemu životu.

Terapie, ktoré ponúkam sú EEG biofeedback, tréning bilaterálnej a senzorickej integrácie.
Taktiež pomáham detským klientom spracovať svoje prežívanie v špeciálnej herničke prispôsobenej na terapiu hrou podľa nedirektívneho prístupu, ale aj podľa princípov pravohemisferálnej hry.

Každému klientovi nastavím terapie na mieru, podľa jeho potrieb a požiadaviek. Predchádza tomu diagnostický proces v rozsahu, ktorý je potrebný a následne spísanie kontraktu.
Vo svojej práci pracujem v zmysle systemického modelu rodinných systémov Virginie Satirovej s prienikom na teórie vzťahovej väzby.
Mojou srdcovkou je tvorba relaxácií a vizualizácií na mieru pre každého klienta.