PSYCHOLÓGIA ✶ PORADENSTVO

Nechoď tam, kam vedie cesta. Choď tam, kde žiadna nie je a zanechaj stopu.“ 

R.W. Emerson

|

Mgr. Tatiana Poláková

PSYCHOLOGIČKA, FACILITÁTORKA

Považujem sa  za „komunikačného“ psychológa. (Niet nad dobrý rozhovor !)
Ale som aj režisérka skupinovej práce, dizajnérka zážitkov, a školiteľka školiteľov.

Po univerzite som študovala zážitkovú interkultúrnu pedagogiku a objavovala metódu biografickej sebareflexie. Tá ma priviedla k facilitácii, mediácii a rôznym spôsobom riešenia konfliktu. Päť rokov som školila neformálne vzdelávanie pre Iuventu, ďalších päť rokov som sa ako psychológ venovala práci s rodinami v kríze. Absolvovala som akreditované vzdelávanie  organizácie PDCS vo vzdelávaní dospelých. Využívam prvky Gestalt terapie, procesovej práce, transakčnú analýzu, imagináciu. Rada pracujem so slovami, ale aj s pohybom.

Mám 20 rokov praxe poradenskej psychologičky. Prešla som od prevencie, cez tréningy sociálnych zručností pre pedagógov, zážitkové semináre efektívneho rodičovstva, stovkami hodín individuálnej práce, a  mojou vášňou stále zostáva komunikácia.
Verím v silu príbehu, liečivý účinok hry a zážitok, ktorý môže posúvať poznanie. Tréningy prosociálneho správania, ktoré som robila pre deti v škôlkach, ma priviedli k práci na Liečivých príbehoch, ktorú Vám ponúkam. Za úplne najdôležitejšie ale považujem nestratiť kontakt a rozvíjať (do krásy) vzťah detí, rodičov, a učiteľov. Pre tých, ktorí ste zbystrili pozornosť, sú tu programy Rodičovská posilňovňa a Učiteľské Fitko. Absolvovala som dlhodobý výcvik v nedirektívnej terapii hrou v PTI inštitúte.

Momentálne som študentkou procesovej práce ako psychoterapeutického smeru, zameraného na prácu s vnútornými procesmi človeka, telesnými symptómami, snami. Je tam veľa pohybu a akcie, čo milujem!
Všetko, čo viem a čím som, využívam vo svojej práci, či už ako psychologička, alebo trenérka, alebo ako to ja nazývam, sprievodkyňa na Ceste. Som mamou troch dcér a odborné poznatky si overujem aj na vlastných rodičovských objavoch či omyloch.
Rada by som Vás pozvala so mnou zažiť trochu dobrodružný spôsob práce na sebe.

Považujem sa  za „komunikačného“ psychológa. (Niet nad dobrý rozhovor !)
Ale som aj režisérka skupinovej práce, dizajnérka zážitkov, a školiteľka školiteľov.

Po univerzite som študovala zážitkovú interkultúrnu pedagogiku a objavovala metódu biografickej sebareflexie. Tá ma priviedla k facilitácii, mediácii a rôznym spôsobom riešenia konfliktu. Päť rokov som školila neformálne vzdelávanie pre Iuventu, ďalších päť rokov som sa ako psychológ venovala práci s rodinami v kríze. Absolvovala som akreditované vzdelávanie  organizácie PDCS vo vzdelávaní dospelých. Využívam prvky Gestalt terapie, procesovej práce, transakčnú analýzu, imagináciu. Rada pracujem so slovami, ale aj s pohybom.

Mám 20 rokov praxe poradenskej psychologičky. Prešla som od prevencie, cez tréningy sociálnych zručností pre pedagógov, zážitkové semináre efektívneho rodičovstva, stovkami hodín individuálnej práce, a  mojou vášňou stále zostáva komunikácia.
Verím v silu príbehu, liečivý účinok hry a zážitok, ktorý môže posúvať poznanie. Tréningy prosociálneho správania, ktoré som robila pre deti v škôlkach, ma priviedli k práci na Liečivých príbehoch, ktorú Vám ponúkam. Za úplne najdôležitejšie ale považujem nestratiť kontakt a rozvíjať (do krásy) vzťah detí, rodičov, a učiteľov. Pre tých, ktorí ste zbystrili pozornosť, sú tu programy Rodičovská posilňovňa a Učiteľské Fitko. Absolvovala som dlhodobý výcvik v nedirektívnej terapii hrou v PTI inštitúte.

Momentálne som študentkou procesovej práce ako psychoterapeutického smeru, zameraného na prácu s vnútornými procesmi človeka, telesnými symptómami, snami. Je tam veľa pohybu a akcie, čo milujem!
Všetko, čo viem a čím som, využívam vo svojej práci, či už ako psychologička, alebo trenérka, alebo ako to ja nazývam, sprievodkyňa na Ceste. Som mamou troch dcér a  odborné poznatky si overujem aj na vlastných rodičovských objavoch či omyloch.
Rada by som Vás pozvala so mnou zažiť trochu dobrodružný spôsob práce na sebe.