KONZULTÁCIE ✶ PORADENSTVO

„Zaujímavým paradoxom je, že keď sa prijímam ako ja, tak sa môžem zmeniť." 

Carl R. Rogers

|

Mgr. Zuzana Lukáčová

KONZULTANTKA, LEKTORKA, FACILITÁTORKA

Zuzana Lukáčová pracovala v oblasti vzdelávania, projektového riadenia, médií a komunikácie. Absolvovala komplexný výcvik v kraniosakrálnej terapii, spineworks a svoj selfcare systém celostného prístupu si kontinuálne rozšíruje v doplnkovom psychologickom a sebaskúsenostnom vzdelávaní. Vo svojej práci aplikuje teóriu vzťahovej väzby a na telo zamerané prístupy.

 

Zuzana Lukáčová pracovala v oblasti vzdelávania, projektového riadenia, médií a komunikácie. Absolvovala komplexný výcvik v kraniosakrálnej terapii, spineworks a svoj selfcare systém celostného prístupu si kontinuálne rozšíruje v doplnkovom psychologickom a sebaskúsenostnom vzdelávaní. Vo svojej práci aplikuje teóriu vzťahovej väzby a na telo zamerané prístupy.

 

Zuzana Lukáčová pracovala v oblasti vzdelávania, projektového riadenia, médií a komunikácie. Absolvovala komplexný výcvik v kraniosakrálnej terapii, spineworks a svoj selfcare systém celostného prístupu si kontinuálne rozšíruje v doplnkovom psychologickom a sebaskúsenostnom vzdelávaní. Vo svojej práci aplikuje teóriu vzťahovej väzby a na telo zamerané prístupy.

 

Zuzana Lukáčová pracovala v oblasti vzdelávania, projektového riadenia, médií a komunikácie. Absolvovala komplexný výcvik v kraniosakrálnej terapii, spineworks a svoj selfcare systém celostného prístupu si kontinuálne rozšíruje v doplnkovom psychologickom a sebaskúsenostnom vzdelávaní. Vo svojej práci aplikuje teóriu vzťahovej väzby a na telo zamerané prístupy.

 

Zuzana Lukáčová pracovala v oblasti vzdelávania, projektového riadenia, médií a komunikácie. Absolvovala komplexný výcvik v kraniosakrálnej terapii, spineworks a svoj selfcare systém celostného prístupu si kontinuálne rozšíruje v doplnkovom psychologickom a sebaskúsenostnom vzdelávaní. Vo svojej práci aplikuje teóriu vzťahovej väzby a na telo zamerané prístupy.

Baví ma učiť sa stále niečo nové. Preto som aj študovala na troch vysokých školách. Na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave som navštevovala odbor učiteľstvo pre prvý stupeň a pedagogika telesne postihnutých a tiež jednoodborovú hudobnú výchovu. S magisterským titulom som ukončila vzdelanie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, na Fakulte masmediálnej komunikácie.
Vzdelávanie som dopĺňala na rôznych tréningoch a výcvikoch – cez Slovenský skauting, v PDCS, Next level consulting, či Coachingplus.
Profesne som si prešla skúsenosťami v školstve (Hudobná škola Yamaha, súkromná škôlka), v neziskovom sektore (Nadácia pre deti Slovenska, OZ Domček plný nápadov), v kultúre (KC Fontána, Archa Trnava), v reklamnej brandži (Creo Young & Rubicam), pri vlastnom podnikaní (agentúra Bookmark, obchod so slovenským dizajnom), či v médiách (RTVS, rádio Devín, Enjoy Bratislava, Čarovné Slovensko).

Predchádzajúce štvťstoročie sa intenzívne venujem spájaniu vzdelávania a práci v oblasti poradenstva. Vytvorila som koncept selfcare techník a okrem kraniosakrálnej terapie  ponúkam aj dlhodobé sprevádzanie v terapiách s celostným prístupom.

Plány pokračovať v tejto ceste mi dávajú zmysel, ale mierny a príjemný pokles tempa mi zabezpečili naše dve dcéry, z čoho jednu sme prijali v procese osvojenia. Tým sa pre mňa otvorila krásna a zároveň náročná cesta poznávania zákutí a profesionalizácie sa v téme náhradného rodičovstva.

S rodinou žijeme v malej dedinke neďaleko Banskej Štiavnice, kde mi veľký zmysel dáva prepojenie s prírodou a s pokojným prostredím. V spolupráci s OZ Návrat tu tiež organizujeme Festival náhradného rodičovstva.

Baví ma učiť sa stále niečo nové. Preto som aj študovala na troch vysokých školách. Na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave som navštevovala odbor učiteľstvo pre prvý stupeň a pedagogika telesne postihnutých a tiež jednoodborovú hudobnú výchovu. S magisterským titulom som ukončila vzdelanie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, na Fakulte masmediálnej komunikácie.
Vzdelávanie som dopĺňala na rôznych tréningoch a výcvikoch – cez Slovenský skauting, v PDCS, Next level consulting, či Coachingplus.
Profesne som si prešla skúsenosťami v školstve (Hudobná škola Yamaha, súkromná škôlka), v neziskovom sektore (Nadácia pre deti Slovenska, OZ Domček plný nápadov), v kultúre (KC Fontána, Archa Trnava), v reklamnej brandži (Creo Young & Rubicam), pri vlastnom podnikaní (agentúra Bookmark, obchod so slovenským dizajnom), či v médiách (RTVS, rádio Devín, Enjoy Bratislava, Čarovné Slovensko).

Predchádzajúce štvťstoročie sa intenzívne venujem spájaniu vzdelávania a práci v oblasti poradenstva. Vytvorila som koncept selfcare techník a okrem kraniosakrálnej terapie  ponúkam aj dlhodobé sprevádzanie v terapiách s celostným prístupom.

Plány pokračovať v tejto ceste mi dávajú zmysel, ale mierny a príjemný pokles tempa mi zabezpečili naše dve dcéry, z čoho jednu sme prijali v procese osvojenia. Tým sa pre mňa otvorila krásna a zároveň náročná cesta poznávania zákutí a profesionalizácie sa v téme náhradného rodičovstva.

S rodinou žijeme v malej dedinke neďaleko Banskej Štiavnice, kde mi veľký zmysel dáva prepojenie s prírodou a s pokojným prostredím. V spolupráci s OZ Návrat tu tiež organizujeme Festival náhradného rodičovstva.

Baví ma učiť sa stále niečo nové. Preto som aj študovala na troch vysokých školách. Na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave som navštevovala odbor učiteľstvo pre prvý stupeň a pedagogika telesne postihnutých a tiež jednoodborovú hudobnú výchovu. S magisterským titulom som ukončila vzdelanie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, na Fakulte masmediálnej komunikácie.
Vzdelávanie som dopĺňala na rôznych tréningoch a výcvikoch – cez Slovenský skauting, v PDCS, Next level consulting, či Coachingplus.

Profesne som si prešla skúsenosťami v školstve (Hudobná škola Yamaha, súkromná škôlka), v neziskovom sektore (Nadácia pre deti Slovenska, OZ Domček plný nápadov), v kultúre (KC Fontána, Archa Trnava), v reklamnej brandži (Creo Young & Rubicam), pri vlastnom podnikaní (agentúra Bookmark, obchod so slovenským dizajnom), či v médiách (RTVS, rádio Devín, Enjoy Bratislava, Čarovné Slovensko).

Predchádzajúce štvťstoročie sa intenzívne venujem spájaniu vzdelávania a práci v oblasti poradenstva. Vytvorila som koncept selfcare techník a okrem kraniosakrálnej terapie  ponúkam aj dlhodobé sprevádzanie v terapiách s celostným prístupom.

Plány pokračovať v tejto ceste mi dávajú zmysel, ale mierny a príjemný pokles tempa mi zabezpečili naše dve dcéry, z čoho jednu sme prijali v procese osvojenia. Tým sa pre mňa otvorila krásna a zároveň náročná cesta poznávania zákutí a profesionalizácie sa v téme náhradného rodičovstva.
S rodinou žijeme v malej dedinke neďaleko Banskej Štiavnice, kde mi veľký zmysel dáva prepojenie s prírodou a s pokojným prostredím. V spolupráci s OZ Návrat tu tiež organizujeme Festival náhradného rodičovstva.

2023

Sandtray: Práca s párom a s rodinou

Attachment (vzťahová väzba) v skupine - model Uny McCluskey

Úvod do metódy sandtray - terapia hrou v piesku

Tréning Prevention of Sexual Exploitation and Abuse (PSEA) - International Organization for Migration

2022-2023

10-modulový tréningový program: Práca s rodinou a vzťahová väzba (teória vzťahovej väzby, teória komplexnej traumy, teória práce so systémami a subsystémami, poradenské intervencie pre deti, poradenské intervencie pre rodičov a rodinný systém.

2022

Tibetská medicína: Horme procedúra

2016

Pomáhajúci rozhovor

Prenos a protiprenos

Práca so skupinou

2015

Práca s nedoborovoľným klientom a klientom v odpore

Efektívny pomáhajúci rozhovor

Práca s emóciami v poradenskom, koučovacom a terapeutickom procese

2013

Tradičná čínska medicína a cvičenie Čchi-kung

2012-2014

Spineworks: komplexná terapia s neuromuskulárnym prístupom - trojstupňový výcvik

2008-2010

Terapeutický výcvik – kraniosakrálna terapia

2004

PDCS – PR pre neziskový sektor

2003

Nextlevel consulting: Projektové riadenie, projektový manažment, time manažment

2001-2004

Hudobná škola Yamaha, lektorka predškolských hudobných programov, lektorka pre hudobné vzdelávanie: flauta, keyboard, spev, školiteľka lektorov pre SR

2001-2002

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, odbor hudobná výchova

2000

Slovenská televízia Bratislava, hlavné spravodajstvo - stáž

1999-2004

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, odbor masmediálne štúdiá

1998-1999

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, učiteľstvo pre prvý stupeň a pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených

1997

Škola lokálnej demokracie, Dánsko - Arhus

Rezervovať si termín